català

español

english

français

LA DÈCADA

PRODIGIOSA

L’arqueologia catalana,

un instrument

vertebrador al servei

de la Mancomunitat

de Catalunya

1915. La consolidació d’un projecte.

Un primer intent de professionalització

El 30 de juliol de 1915 la Secció Històrico-Arqueològica tramet al president de la Diputació un informe detallat –elaborat per Lluís Marià Vidal i Manuel Cazurro– sobre les recerques arqueològiques dutes a terme a l’abric Agud [sic] de Capellades i en una cova propera –amb la col·laboració d’Amador Romaní–, a la cova de les Goges (Sant Julià de Ramis), a una altra cova entre Sant Martí de Llémena i Llorà, a la cova del Faric [sic] d’Os de Balaguer, a la cova Negra de Tragó de Noguera, així com en moltes altres petites cavitats i sepulcres megalítics.

 

El document adreçat a la Diputació inclou un nou pla d’excavacions per a l’any 1915 que, a més de prosseguir treballs ja iniciats, inclou estudiar les muralles de Girona i Olèrdola, dur a terme campanyes a les comarques de l’Urgell i la Segarra, excavar alguns dòlmens del Solsonès proposats per Joan Serra i Vilaró –aleshores ja director del Museu de Solsona– o, finalment, “prosseguir les investigacions prehistoriques a la ratlla d’Arago que tant esplèndits resultats han donat”.

 

Ara bé, per primera vegada i a instàncies de Lluís Marià Vidal i Manuel Cazurro, la Secció fa seva la necessitat de donar estabilitat a la recerca arqueològica: “[…] per a prosseguir […] aquestes investigacions […] es precis poder comptar amb personal fixe i tècnic en aquesta mena d’estudis”.

 

L’activitat de la Secció serà aclaparadora: Bosch Gimpera, a banda del gran projecte del Baix Aragó, també controla excavacions prop de Centelles, estudia la col·lecció Sala de Vic i objectes del Museu Episcopal, alhora que Josep Colominas, un altre col·laborador, prospecta jaciments arqueològics a l’Urgell i excava el Tossal de les Tenalles a Sidamon.

 

Agustí Duran i Sanpere a l'excavació del Tossal de les Tenalles (Sidamon, Lleida).